Phần mềm Reset Máy in Epson Artisan 810 Miễn Phí

Hướng dẫn Reset Máy in Epson Artisan 810 Miễn Phí

  1. Bật máy in và kết nối cáp USB
  2. Download Resetter Epson Artisan 810
  3. Open AdjProg.exe – Accept
  4. Particular adjustment mode
  5. Waste ink pad counter – OK
  6. Tích vào box Main Pad Counter và FL Box Counter
  7. Click Check – OK
  8. Click Initialization – OK
  9. Tắt máy in và khởi động lại máy in – OK.
  10. Nhấn vào Finish và thoát khỏi phần mềm.

Hình ảnh demo:

Link tải về:

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Chia sẻ bởi: https://consultancomputeraplus.blogspot.com/2018/03/how-to-reset-epson-artisan-810.html