Phần mềm reset máy in Epson Artisan 50 miễn phí

Hướng dẫn reset máy in Epson Artisan 50 miễn phí

  1. Khởi động máy in và cắm cáp usb
  2. Download Resetter Epson Artisan 50
  3. Open AdjProg.exe – Accept
  4. Particular adjustment mode
  5. Waste ink pad counter – OK
  6. Tích chọn vào box Main Pad Counter và FL Box Counter
  7. Click Check – OK
  8. Click Initialization – OK
  9. Tắt máy in và khởi động lại
  10. Thoái khỏi phần mềm.

Hình ảnh demo:

Link tải về:

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: