Đặt mua 05 Key phần mềm WIC Reset Utility

Chọn phương thức thanh toán?

Số tiền phải thanh toán là: 750.000 VND

Bạn sẽ được tặng 01 key miễn phí

1. Thanh toán bằng chuyển khoản:


ZaloSMSEmail

Lưu ý: Bạn nên chụp lại màn hình thông báo chuyển khoản thành công!

2. Thanh toán bằng mã QR từng ngân hàng:

Số tiền phải thanh toán là: 750.000 VND

Bạn sẽ được tặng 01 key miễn phí

Danh sách ngân hàng hỗ trợ

Lưu ý: Bạn nên chụp lại màn hình thông báo chuyển khoản thành công!

https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-296yHw5n/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/vt-min.jpg
https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-rcVpVk5M/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/ag-min.jpg
https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-MiD_x9qv/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/vc-min.jpg
https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-F8KNrOD4/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/vi-min.jpg
https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-J7wfD6nA/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/bi-min.jpg
https://mleid5qhtbja.i.optimole.com/W3s9Aw-8fQLnMVZ/w:auto/h:auto/q:auto/https://reset.dangthien.com/wp-content/themes/blog-kit-child/inl/bank/vp-min.jpgZaloSMSEmail

Lưu ý: Bạn nên chụp lại màn hình thông báo chuyển khoản thành công!

3. Thanh toán bằng tiền mặt (số tiền thay đổi theo số lượng mua)

Rất hân hạnh được hỗ trợ cho bạn!

Xem thêm: Hướng dẫn reset máy in

Về trang mua Key WIC Reset Utility